Política de protecció de dades de caràcter personal

Almudena Mateo-Sagasta (en endavant, “el titular del lloc web”), amb domicili a Cortijo del Hornillo sn, 04116 Fernán Pérez-Níjar (Almeria), com a propietari legal del lloc web www.latenada.es, posa en coneixement de visitants, usuaris i col · laboradors la seva política de privacitat, protecció i confidencialitat de dades, recollides mitjançant els formularis de contacte i informació i registre, existents en aquest lloc web. El nostre objectiu, respectar al màxim la legislació vigent, exposada a la Llei Orgànica de Protecció de Dades, (Llei Orgànica 15/99).Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel · lació i rectificació de les seves Dades Personals, així com d’oposició, contactant amb el titular del lloc web a través del correu electrònic info@latenada.es.

  1. De conformitat amb aquesta llei, el titular del lloc web té dret a la recollida d’informació subministrada voluntàriament per l’usuari i tractar de forma automatitzada amb la finalitat de la gestió de les sol · licituds i accions de comunicació comercial.
  2. La informació o dades sol · licitades, en cap cas es compartirà, vendrà, oferirà o intercanviarà amb cap empresa o persona jurídica, sense el consentiment previ i exprés dels afectats, a excepció d’administracions públiques o judicials, i només quan la llei o una ordre judicial o administrativa ho ordeni, sota supervisió jurídica o oficial.
  3. En qualsevol cas, es garanteix el dret d’informació de les dades obtingudes i guardades a les persones o identitats identificades, així com a la seva rectificació i / o cancel · lació d’aquesta informació, per a això haurà de contactar amb el titular del lloc web pels mitjans de contacte normalment establerts.
  4. La responsabilitat de l’actualització de les dades serà sempre de l’usuari que haurà de comunicar qualsevol canvi en ells, per la seva banda el titular del lloc web es compromet a adoptar les mesures necessàries, perquè no es produeixin errors o hagi pèrdua o difusió alguna d’informació o dades personals o professionals a personal o departaments aliens a la gestió del titular del lloc web.
  5. El Titular del lloc web es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.
  6. Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació encara que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament de la pàgina web. S’usen “sessions d’usuari” per identificar l’usuari i poder navegar per zones d’accés restringit, aquestes “sessions d’usuari” comencen quan l’usuari entri a la zona restringida, i acaben quan surt d’ella.
  7. El Titular del lloc web es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives ia les pràctiques de la indústria.