Capçalera Perquè una casa ecològica?

Perquè una casa ecològica?

Canvi Climàtic

“Per ‘canvi climàtic’ s’entén un canvi de clima atribuït directament o indirectament a l’activitat humana que altera la composició de l’atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat natural del clima observada durant períodes de temps comparables”
1992, Convenció Marc de Nacions Unides

A partir de 1992, en la convenció marc de les Nacions Unides, s’atribueix a l’home part de responsabilitat del “canvi climàtic” entès com a sinònim d’escalfament global.
Des de la Revolució industrial i degut principalment a l’ús intensiu dels combustibles fòssils en les activitats industrials i el transport, s’han produït sensibles increments en les quantitats d’òxid de nitrogen i diòxid de carboni emeses a l’atmosfera, amb l’agreujant que altres activitats humanes, com la desforestació, han limitat la capacitat regenerativa de l’atmosfera per eliminar el diòxid de carboni, principal responsable de l’efecte hivernacle.
Conseqüències:
Desglaç i augment del nivell del mar: Pèrdua d’ecosistemes i societats.
Més sequera a llocs desèrtics: Canvis en l’agricultura de latituds intermèdies.
Acidificació dels oceans: Pèrdua de la biodiversitat.
Pèrdua d’ecosistemes: Tundra, mediterrani, tropical.
Els experts consideren que la situació es tornarà irreversible si la temperatura del planeta augmenta a 2n.
Al ritme que anem aquesta situació està prevista per a l’any 2050.

Contaminació del Medi Ambient

Estem contaminant el medi en què vivim a contaminar l’aire, l’aigua i la tierra.Consecuencias:

Desaparició d’espècies en tots els mitjans contaminats.

En països desenvolupats malalties respiratòries i cardiovasculars.

En països en vies de desenvolupament, on hi ha menys control i menys normativa, usats en ocasions com abocadors del 1er món, la contaminació pot arribar a causar la mort de nens i adults.

Esgotament dels recursos

Vivim en un model de societat consumista, en la qual es consumeix el producte sense pensar en el seu origen, el seu ús, el seu deteriorament i el residu que genera, és a dir sense tenir en compte el seu cicle de vida.

El terme de petjada ecològica s’utilitza per mesurar la superfície que es necessita per produir els recursos que consumim i processar els residus que es generen.

Segons el Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí (MARM), un espanyol necessita com a mitjana 6,4 hectàrees de territori per satisfer els seus consums i absorbir els seus residus, que és gairebé el triple del que Espanya es pot permetre.

Com el planeta és finit, si utilitzem aquesta superfície equivalent per satisfer les nostres necessitats, vol dir que estem consumint els recursos d’altres i que tard o d’hora acabarem amb els nostres propis recursos.

En l’àmbit de la construcció convencional el 100% dels materials utilitzats són finits (no renovables) i el 100% es transforma en residu, no es reciclen o reutilitzen.

PER QUÈ INTERVENIR EN L’EDIFICACIÓ?
PERQUÈ CONSUMEIX EL 40% DE L’ENERGIA PRIMÀRIA
PERQUÈ CONSUMEIX EL 40% DELS MATERIALS
PERQUÈ GENERA EL 40% DELS RESIDUS
dades relatives a l’edificació a Europa

Què és sostenible?

“Satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les del futur per atendre les seves pròpies necessitats”

ONU, Declaració de Rio de Janeiro 1992

Com fem arquitectura sostenible?

Perquè un procés constructiu sigui sostenible, el factor social i ambiental han de tenir tanta importància com el factor econòmic. De manera que després de construir, la situació de partida en aquests tres camps ha d’haver millorat o almenys haver-se mantingut i respectat.

Ens basem en quatre pilars per fer arquitectura sostenible:

Disseny bioclimàtic, Materials ecològics, Energies renovables, Gestió de l’aigua

Aquests pilars giren entorn de l’eix central de la NECESSITAT de construir:

Cal que hi hagi una demanda no satisfeta per cap altra via.

Cal avaluar si és possible rehabilitar abans que construir de nou.

A més partim d’un EMPLAÇAMENT. En col·locar-nos en un determinat emplaçament tindrem uns impactes ambientals, socials i econòmics. Cal tenir cura aquesta elecció, ser conscients i respectuosos amb aquests impactes i proposar les mesures correctores adients per no empitjorar o fins i tot millor les condicions de partida.