Capçalera Història del cortijo

Història del cortijo

El cortijo la Tenada és part d’una cortijada històrica dels camps de Níjar, anomenada Cortijo del Hornillo. Hi ha documents des de fa més de 150 anys que relaten l’existència d’aquesta cortijada:

Madoz, P. – historia-madoz1 Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar
Madrid 1846-1850, Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti.

historia-madoz2


historia-cortijos1Cortijos, haciendas y lagares – Provincia de Almería

Consejería Obras Públicas y Transportes, Dir. Gen. De Arquitectura y Vivienda, 2004

historia-cortijos2

El Cortijo del Hornillo forma part, junt amb altres cortijadas d’aquesta envergadura (el Montano i el Fraile) d’un sistema d’assentament típic i lògic que mesurava exactament els recursos del lloc per determinar el número de persones que aquest territori podia proveir i per tant a quina distància s’havien de situar les altres cortijadas i les seves àrees d’aprofitament agrari.

Es remarca per tant que l’ús històric del terreny al voltant de l’habitatge ha estat sempre agrari, fonamentalment de secà i amb la peculiaritat que marcava un estat d’equilibri en funció de la seva producció i el nombre de persones que d’una banda havien de treballar-lo però sobretot havien de ser proveïdes. El territori necessari per satisfer les necessitats d’una determinada població i per assimilar els seus residus coincidia amb el territori real que s’ocupava. Aquest concepte en termes moderns equival al que es diu una ocupació sostenible del territori

.

Cortijo del Hornillo

Diccionario geográfico-estadístico-historico de España